Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin – Ciechanów, na odcinku od obszaru niezabudowanego w miejscowości Żaboklik do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 w miejscowości Grudusk tj.: od km 19+018,00 do km 27+020,00 na terenie gmin Dzierzgowo i Grudusk, powiatu mławskiego i ciechanowskiego, województwa mazowieckiego. Etap drugi i trzeci tj. od km 19+018 do km 24+767 z wyłączeniem kanalizacji deszczowej od km 24+250 do km 24+772” – nr postępowania 033/18

Numer postępowania:

033/18
Termin składania ofert: 2018-04-26 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: P.H.U. Urbanowski Zenon Urbanowski
06-200 Maków Mazowiecki
ul. Przasnyska 75
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 21710484.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-03-16 14:12:24

Data modyfikacji: 2018-04-16 13:25:46

Wersja: 1


Powiadom znajomego