Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 616 na odcinkach: od km 7+000 do 8+000; od km 36+400 do km 36+750; od km 39+300 do km 39+700; od km 41+150 do km 42+960; od km 44+000 do km 45+434” - nr postępowania 057/18

Numer postępowania:

057/18
Termin składania ofert: 2018-04-06 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DROGOMEX Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Stefana Bryły 4
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz
Cena oferty: 3011522.47 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-03-19 14:55:08

Data modyfikacji: 2018-03-26 13:04:13

Wersja: 1


Powiadom znajomego