Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remont drogi wojewódzkiej 544 od km 96+000 do km 98+954”- nr postępowania 059/18

Numer postępowania:

059/18
Termin składania ofert: 2018-04-09 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ALTCOM CONSTRUCTION Sp. z o.o.
02-134 Warszawa
ul. 1 Sierpnia 6D
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 1905556.41 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-03-22 15:08:04

Data modyfikacji: 2018-03-22 15:16:03

Wersja: 1


Powiadom znajomego