Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 14+550 do km 16+613,00 na odcinku Bierzewice – Gostynin – etap 3 w km 15+591,00 do km 16+613,00 dł. 1,022 km - nr postępowania 062/18.

Numer postępowania:

062/18
Termin składania ofert: 2018-04-20 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
09-500 Gostynin
ul. Krośniewicka 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 4459711.43 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-03-26 13:46:22

Data modyfikacji: 2018-03-26 13:56:11

Wersja: 1


Powiadom znajomego