Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich – „Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 801 w m. Domaszew gm. Maciejowice na odcinku od km 68+375 do km 69+299” - nr postępowania 097/18

Numer postępowania:

097/18
Termin składania ofert: 2018-04-16 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
SORTED Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno
Chyliczki, ul. Wschodnia 27B,
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 547104.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-03-30 09:38:50

Data modyfikacji: 2018-04-09 15:23:21

Wersja: 1


Powiadom znajomego