Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa/przebudowa chodników, ścieżek pieszo – rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej km 8+900 do ul. Szkolnej km10+005 w Brwinowie, gmina Brwinów, powiat Pruszków” - nr postępowania 075/18

 

Numer postępowania:

075/18
Termin składania ofert: 2018-04-20 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia (roboty na rzecz MZDW) zamierza przeznaczyć kwotę: 998 206,00 zł brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-03-30 11:00:42

Data modyfikacji: 2018-03-30 11:19:51

Wersja: 1


Powiadom znajomego