Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 17 zadań”  – nr postępowania 079/18

Numer postępowania:

079/18
Termin składania ofert: 2018-05-10 o godz 10:00:00

Część 1

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Gostynin Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 2

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Gostynin Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia przedmiotowe w zakresie części 2 postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 3

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Gostynin Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 4

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Grudusku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ARGUS Pawlaczyk Aniela
93-553 ŁÓdź
ul. Komfortowa 1/10
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 36800.00 brutto

Część 5

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Żurominie.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 6

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Ciechanowie.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 6 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 7

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ARGUS Pawlaczyk Aniela
93-553 ŁÓdź
ul. Komfortowa 1/10
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 41170.00 brutto

Część 8

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Łazach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ACER Zofia Subicka
93-558 Łódż
ul. Piękna 31/33 m. 35
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 3680.00 brutto

Część 9

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Czerwinie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ARGUS Pawlaczyk Aniela
93-553 ŁÓdź
ul. Komfortowa 1/10
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 8670.00 brutto

Część 10

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Krasnosielcu.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ARGUS Pawlaczyk Aniela
93-553 ŁÓdź
ul. Komfortowa 1/10
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 33540.00 brutto

Część 11

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Myszyńcu.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ARGUS Pawlaczyk Aniela
93-553 ŁÓdź
ul. Komfortowa 1/10
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 23800.00 brutto

Część 12

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nasielsku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DREWEX Sylwester Mieczysław Ornoch
08-103 Siedlce
Stare Iganie ul. Sosnowa 16
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 45360.00 brutto

Część 13

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DREWEX Sylwester Mieczysław Ornoch
08-103 Siedlce
Stare Iganie ul. Sosnowa 16
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 153175.97 brutto

Część 14

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego nr 4 w Wołominie.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 14 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 15

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DREWEX Sylwester Mieczysław Ornoch
08-103 Siedlce
Stare Iganie ul. Sosnowa 16
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 15876.00 brutto

Część 16

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DREWEX Sylwester Mieczysław Ornoch
08-103 Siedlce
Stare Iganie ul. Sosnowa 16
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 34322.40 brutto

Część 17

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DREWEX Sylwester Mieczysław Ornoch
08-103 Siedlce
Stare Iganie ul. Sosnowa 16
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 34473.60 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-04-04 14:29:24

Data modyfikacji: 2018-05-02 13:48:14

Wersja: 1


Powiadom znajomego