Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 33+904 do km 34+315 dł. 0,411 km w Seroczyn, na terenie Gminy Wodynie, powiat siedlecki, woj. mazowieckie” - nr postępowania 087/18

Numer postępowania:

087/18
Termin składania ofert: 2018-04-26 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum firm, Lider: Zakład Elektryczny Jan Dąbrowski
08-114 Skórzec
Dąbrówka - Ług, ul. Skórzecka 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1353000.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-04-05 15:07:52

Data modyfikacji: 2018-04-23 14:57:21

Wersja: 1


Powiadom znajomego