Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:

  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  • zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne)

  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

    dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 583 od km 7+627 do km 14+000 na odcinku granica województwa – Model, gmina Pacyna, powiat gostyniński”

                                         – nr postępowania 073/18

Numer postępowania:

073/18
Termin składania ofert: 2018-05-16 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na finansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 754 723,00 zł brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-04-13 13:39:19

Data modyfikacji: 2018-05-15 13:32:16

Wersja: 1


Powiadom znajomego