Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW  przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach – budowa budynku administracyjnego, magazynowo – garażowego, oświetlenia oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu – w systemie projektuj i buduj, a także wszelkich innych czynności zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącego część III niniejszej SIWZ - 092/18.

Numer postępowania:

092/18
Termin składania ofert: 2018-05-11 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Zakład Remontowo - Budowlany Aneta Knap
07-130 Łochów
ul. Baczkowska 21A
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 2834000.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-04-23 10:39:19

Data modyfikacji: 2018-04-23 10:46:49

Wersja: 1


Powiadom znajomego