Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo – pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 634 polegająca na budowie chodników, zjazdów i elementów odwodnienia w km 42+956 do 43+940 w miejscowości Tuł gmina Klembów” - nr postępowania 094/18

Numer postępowania:

094/18
Termin składania ofert: 2018-05-14 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
F.U.H. „INSTAL-BUD” Szczepan Jan Mielczarczyk
07-206 Somianka
Nowe Wypychy 20,
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1285000.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-04-23 13:40:31

Data modyfikacji: 2018-04-23 13:44:09

Wersja: 1


Powiadom znajomego