Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 [Piaseczno (DK nr 79) – Lesznowola – Grojec (DK nr 50)] na odcinku od km 16+822 do km 19+004 w m. Prażmów powiat piaseczyński”  

- nr postępowania 070/18

Numer postępowania:

070/18
Termin składania ofert: 2018-05-18 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że na podstawie art.93 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia wyżej wymienione postępowanie, ponieważ jedyna złożona oferta przekracza swoją wartością kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na finasowanie zamówienia. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 5 735 641,00 zł i nie może zwiększyć tej kwoty o 2 628 359,00 zł

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-04-23 13:56:30

Data modyfikacji: 2018-05-10 12:29:29

Wersja: 1


Powiadom znajomego