Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi nr 749 na odcinku od km 24+250 do km 25+696 w miejscowości Przysucha - nr postępowania 064/18

Numer postępowania:

064 18
Termin składania ofert: 2018-05-10 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
TRAKT S.A.
26-065 Piekoszów
Górki Szczukowskie 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 3242872.90 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-04-24 14:52:31

Data modyfikacji: 2018-04-27 12:45:01

Wersja: 1


Powiadom znajomego