Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 705 na wybranych odcinkach od km 29+100 do km 30+750 na terenie Gminy Nowa Sucha oraz na odcinku od km 17+600 do km 19+015 na terenie miasta Sochaczew - nr postępowania 088/18

Numer postępowania:

088/18
Termin składania ofert: 2018-05-15 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-04-25 13:57:26

Data modyfikacji: 2018-04-25 14:11:36

Wersja: 1


Powiadom znajomego