Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha – Szydłowiec, na odcinku od km 38+400 do km 45+217 na terenie gminy Chlewiska, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie - w systemie projektuj buduj” - nr postępowania 100/18

Numer postępowania:

100/18
Termin składania ofert: 2018-07-19 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: Fabe Polska Sp. z o.o., Partner: SP SINE MIDAS STROY Sp. z o. o. Oddział w Polsce
02-677 Warszawa
ul. Cybernetyki 19B
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 38392401.19 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-04-26 14:29:51

Data modyfikacji: 2018-07-12 14:30:09

Wersja: 1


Powiadom znajomego