Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont nawierzchni chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 17+689 do km 18+097 w m. Osieck gm. Osieck” - nr postępowania 090/18

Numer postępowania:

090/18
Termin składania ofert: 2018-05-18 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
SPECBRUK Magdalena Laskus
05-408 Glinianka
Wola Karczewska ul. Doliny Świdra 78
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 227500.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-04-30 13:06:37

Data modyfikacji: 2018-04-30 13:21:23

Wersja: 1


Powiadom znajomego