Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek pieszo rowerowych zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 811 w miejscowości Horoszki Małe na odcinku od km 14+230 do km 15+220 na terenie gminy Sarnaki, powiat łosicki, woj. mazowieckie” - nr postępowania 085/18

Numer postępowania:

085/18
Termin składania ofert: 2018-05-17 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 84-90
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 1619698.91 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-05-02 11:49:56

Data modyfikacji: 2018-05-02 11:56:28

Wersja: 1


Powiadom znajomego