Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 relacji Maków Mazowiecki – Nowa Wieś polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu i budowie nowego przepustu w miejscowości Sypniewo w km 19+594 raz z dojazdami - nr postępowania 096/18

Numer postępowania:

096/18
Termin składania ofert: 2018-05-28 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - nie złożono żadnej oferty.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-05-09 09:40:11

Data modyfikacji: 2018-05-09 13:20:40

Wersja: 1


Powiadom znajomego