Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami  dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4A w Piasecznie – w systemie projektuj i buduj” - nr postępowania 093/18

Numer postępowania:

093/18
Termin składania ofert: 2018-05-29 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum firm: Lider: Zakład Remontowo Budowlany Aneta Knap
07-130 Łochów
ul. Baczkowska 21A,
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 3820000.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-05-11 11:02:20

Data modyfikacji: 2018-05-24 14:01:49

Wersja: 1


Powiadom znajomego