Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remont drogi wojewódzkiej nr 615 na odcinku od km 25+800 do km 27+600 i od km  28+410 do km 28+900. - nr postępowania 108/18

Numer postępowania:

108/18
Termin składania ofert: 2018-06-06 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ALTCOM CONSTRUCTION Sp. z o.o.
02-134 Warszawa
ul. 1 Sierpnia 6D
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 2100200.57 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-05-14 13:12:31

Data modyfikacji: 2018-05-29 14:01:52

Wersja: 1


Powiadom znajomego