Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remont siedmiu obiektów inżynierskich wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 - nr postępowania 112/18

Numer postępowania:

112/18
Termin składania ofert: 2018-06-14 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-05-14 13:23:39

Data modyfikacji: 2018-05-30 13:05:04

Wersja: 1


Powiadom znajomego