Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remont przepustu w km 61+635 drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Wygoda wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - nr postępowania 116/18

Numer postępowania:

116/18
Termin składania ofert: 2018-06-12 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-05-15 08:32:23

Data modyfikacji: 2018-06-06 13:56:13

Wersja: 1


Powiadom znajomego