Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek pieszo rowerowych zlokalizowanych  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 698 ul. Siedlecka w m. Łosice na odcinku od km 28+169 (początek zatoki strona prawa) do km 29+889 (początek chodnika strona lewa) długości 1,720 km na terenie gminy i miasta Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie”  - nr postępowania 095/18

Numer postępowania:

095/18
Termin składania ofert: 2018-06-07 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ADAR Spółka Cywilna Dariusz Dymowski Adam Bieliński
08-125 Suchożebry
Krześlinek 55
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 2245745.07 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-05-17 14:26:02

Data modyfikacji: 2018-05-17 15:08:21

Wersja: 1


Powiadom znajomego