Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 Naruszewo – Nasielsk – Pułtusk (km 32+820) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 632 Płońsk – Nasielsk – Pułtusk – Marki (km 34+244) w m. Pniewo - 120/18

Numer postępowania:

120/18
Termin składania ofert: 2018-06-08 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-05-18 08:37:09

Data modyfikacji: 2018-05-18 09:05:17

Wersja: 1


Powiadom znajomego