Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 700 km 0+000 – km 1+070 oraz km 1+546 – km 4+520 - nr postępowania 106/18 

Numer postępowania:

106/18
Termin składania ofert: 2018-06-04 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ALTCOM CONSTRUCTION Sp. z o.o.
02-134 Warszawa
ul. 1 Sierpnia 6D
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 2699396.78 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-05-18 14:38:02

Data modyfikacji: 2018-05-18 14:42:37

Wersja: 1


Powiadom znajomego