Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek pieszo – rowerowych  zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 84+721 m. Skibniew (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4221W ul. Szkolna) do km 85+335 początek chodnika w m. Kostki na terenie gminy Sokołów Podlaski, pow. sokołowski, woj. mazowieckie.” - nr postępowania 124/18

Numer postępowania:

124/18
Termin składania ofert: 2018-06-11 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o.
07-100 Węgrów
ul. Gdańska 69A
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1371017.16 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-05-21 11:48:17

Data modyfikacji: 2018-05-21 12:06:01

Wersja: 1


Powiadom znajomego