Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 400456,90 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 6997,11 m2  i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 3038,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 4663 szt. na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego. – nr postępowania 118/18

Termin składania ofert: 2018-06-13 o godz 10:00:00

Część 1

Zadanie 1: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 87546,61 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 553,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 112,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 1049 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin- Płock,

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o
87-800 Włocławek
ul. Komunalna 7
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 927734.01 brutto

Część 2

Zadanie 2: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 25650,00 m2 .oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 2685,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1936,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 326 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ciechanów,

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
GZD sp. z o.o. Sp. k
11-042 Jonkowo k/ Olsztyna
ul. Lipowa 49a
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 718121.97 brutto

Część 3

Zadanie 3: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 53937,00 m2 oraz oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 171,30 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki,

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Południowa 17/19
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 554964.93 brutto

Część 4

Zadanie 4: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 30940,27 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ostrołęka,

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DROG-MAL Sp. z o.o.
57-300 Kłodzko
ul. Wyspiańskiego 24A
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 327286.18 brutto

Część 5

Zadanie 5: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 70240,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 2170,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 650,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 870 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin- Nowy Dwór Mazowiecki

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ALMAX Arkadiusz Tomasz Ludwiniak
05-200 Wołomin
ul. Gajowa 8 Zagościniec
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 750019.56 brutto

Część 6

Zadanie 6: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 41200,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 820,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 340,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 180 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów-Siedlce,

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe DROGOWNICTWA S.A.
21-500 Biała Podlaska
Woskrzenice Duże 132
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 407031.60 brutto

Część 7

Zadanie 7: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 24816,93 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 300,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 1717 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Radom,

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe DROGOWNICTWA S.A.
21-500 Biała Podlaska
Woskrzenice Duże 132
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 262188.18 brutto

Część 8

Zadanie 8: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 66126,09 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 297,81 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 521 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock-Piaseczno.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) ponieważ do dnia składania ofert w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 8 zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-05-25 13:54:13

Data modyfikacji: 2018-06-08 10:35:54

Wersja: 1


Powiadom znajomego