Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (rzeczywisty kilometraż: od km 41+178 do km 51+599) na terenie gmin  Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice; powiatów: grodziskiego i żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc.  Grodzisk Maz. – Radziejowice)” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020 – nr postępowania 132/18

Numer postępowania:

132/18
Termin składania ofert: 2018-08-07 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
SKANSKA S.A.
01-518 Warszawa
ul. Gen. Józefa Zajączka 9
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 70139643.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-05-29 11:09:55

Data modyfikacji: 2018-08-02 09:23:10

Wersja: 1


Powiadom znajomego