Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 4 części”

- nr postępowania 109/18

Numer postępowania:

109/18
Termin składania ofert: 2018-06-13 o godz 10:00:00

Część 1

Demontaż, dostawa, ustawienie barier ochronnych na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin-Płock.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
TB INFRA Mariusz Życiński
40-749 Katowice
ul. Tartaczna 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 5894.16 brutto

Część 2

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
TB INFRA Mariusz Życiński
40-749 Katowice
ul. Tartaczna 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 141349.45 brutto

Część 3

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
TB INFRA Mariusz Życiński
40-749 Katowice
ul. Tartaczna 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 104232.66 brutto

Część 4

Dostawa i ustawienie uchylnych słupków prowadzących U-1a z osłoną antyporostową oraz ze znakami kilometrowymi, hektometrowymi, numerem drogi na drodze wojewódzkiej nr 690 w Rejonie Drogowym Węgrów - Siedlce.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
TB INFRA Mariusz Życiński
40-749 Katowice
ul. Tartaczna 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 13530.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-05-29 14:36:16

Data modyfikacji: 2018-05-29 14:39:49

Wersja: 1


Powiadom znajomego