Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku ok km 53+003 do km 53+476 polegająca na budowie chodników, zjazdów oraz wlotu skrzyżowania ulicy Słowiczej w miejscowości Tłuszcz” - nr postępowania 107/18

Numer postępowania:

107/18
Termin składania ofert: 2018-06-21 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 602 445,00 zł brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-06 15:08:37

Data modyfikacji: 2018-06-06 15:11:31

Wersja: 1


Powiadom znajomego