Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont przepustu w km 28+950 drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Podkowa Leśna wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – nr postępowania 115/18

Numer postępowania:

115/18
Termin składania ofert: 2018-06-22 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum firm, Lider: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. BUDOWNICTWO Spółka komandytowa
03-228 Warszawa
ul. Marywilska 38/40
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 709095.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-07 14:22:10

Data modyfikacji: 2018-06-07 14:39:57

Wersja: 1


Powiadom znajomego