Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin) na terenie gminy Gąbin”– przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM.– nr postępowania 138/18

Numer postępowania:

138/18
Termin składania ofert: 2018-08-01 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
BICO GROUP Tomasz Przybylski
03-310 Warszawa
ul. Staniewicka 1 lok. 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 394141.64 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-15 12:57:12

Data modyfikacji: 2018-07-13 14:37:26

Wersja: 1


Powiadom znajomego