Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Zakup 4 sztuk recyklerów do asfaltu i 1 szt. skrapiarki na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z podziałem na 2 części”  – nr postępowania 130/18

 

Numer postępowania:

130/18
Termin składania ofert: 2018-07-05 o godz 10:00:00

Część 1

Część 1 - Zakup 4 sztuk recyklerów do asfaltu na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia wyżej wymienione postępowanie w zakresie dwóch części tj. Część 1 - Zakup 4 sztuk recyklerów do asfaltu na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Część 2 Zakup 1 szt. skrapiarki na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty.

Część 2

Część 2 Zakup 1 szt. skrapiarki na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia wyżej wymienione postępowanie w zakresie dwóch części tj. Część 1 - Zakup 4 sztuk recyklerów do asfaltu na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Część 2 Zakup 1 szt. skrapiarki na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-15 14:38:08

Data modyfikacji: 2018-06-15 14:39:17

Wersja: 1


Powiadom znajomego