Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 13+190 do km 13+770 w miejscowościach Wola Więcierzowa i Gliniec, na terenie działek: nr 412 obr. 0019 Wola Więcierzowa, nr 190, 603, 604, obr. 0004 Gliniec, gmina 142306_5 Przysucha obszar wiejski, powiat przysuski, woj. mazowieckie”- nr postępowania 126/18

Numer postępowania:

126/18
Termin składania ofert: 2018-07-16 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
TRAKT S.A.
26-065 Piekoszów
Górki Szczukowskie 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1537000.10 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-20 11:11:04

Data modyfikacji: 2018-07-10 13:32:36

Wersja: 1


Powiadom znajomego