Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

”Remont chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 801 w m. Samogoszcz, gmina Maciejowice, na odcinku od km 64+570 do km 65+000” - nr postępowania 131/18

Numer postępowania:

131/18
Termin składania ofert: 2018-07-06 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-21 15:01:48

Data modyfikacji: 2018-06-21 15:15:31

Wersja: 1


Powiadom znajomego