Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont mostu nad Kanałem Żerańskim w miejscowości Nieporęt w km 24+926 drogi wojewódzkiej nr 631 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 143/18

Numer postępowania:

143/18
Termin składania ofert: 2018-07-25 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. BUDOWNICTWO Spółka Komandytowa
03-228 Warszawa
ul. Marywilska 38/40
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1570710.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-07-06 12:51:00

Data modyfikacji: 2018-07-25 12:25:33

Wersja: 1


Powiadom znajomego