Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa/Przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława w miejscowości Jasiony na odcinku: od km 19+197 do 19+677” - nr postępowania 149/18

Numer postępowania:

149/18
Termin składania ofert: 2018-07-31 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMEX Sp. z o.o.
09-300 Żuromin
ul. Targowa 21
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 1248450.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-07-10 12:34:55

Data modyfikacji: 2018-07-26 09:10:16

Wersja: 1


Powiadom znajomego