Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo – Nasielsk – Winnica - Pułtusk od km 43+935 do km 45+170 dł. odcinka 1,235 km z odwodnieniem  w miejscowości Winnica wraz z zatokami autobusowymi w km 48+310 i 48+490  w miejscowości Golądkowo na terenie gminy Winnica, powiatu pułtuskiego”- nr postępowania 151/18

Numer postępowania:

151/18
Termin składania ofert: 2018-11-23 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Lider Konsorcjum: GRANAR Sp z o.o.,
01-770 Warszawa
ul. Sady Żoliborskie 3/137
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 6495293.47 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-07-12 12:34:19

Data modyfikacji: 2018-11-21 09:55:02

Wersja: 1


Powiadom znajomego