Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 miejscowość Boguty-Żurawie do km 14+600 miejscowość Boguty-Pianki na terenie gminy Boguty-Pianki, pow. ostrowskiego, woj. mazowieckie” - nr postępowania 159/18

Numer postępowania:

159/18
Termin składania ofert: 2018-08-16 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum firm, Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych TRAKT Sp. z o.o.
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. 1 Maja 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 8342440.25 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-07-13 10:11:45

Data modyfikacji: 2018-07-13 10:24:09

Wersja: 1


Powiadom znajomego