Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remont siedmiu obiektów inżynierskich wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 - nr postępowania 161/18

Numer postępowania:

161/18
Termin składania ofert: 2018-08-01 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
A
07-300 Ostrów Mazowiecka
Budy Grudzie 27
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 844900.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-07-13 13:57:19

Data modyfikacji: 2018-07-13 14:04:57

Wersja: 1


Powiadom znajomego