Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-Brok-gr. województwa od km 26+496 do km 28+042,70 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną w  miejscowości Małkinia Górna na terenie gminy Małkinia Górna, powiat ostrowski, woj. mazowieckie” - nr postępowania 134/18

Numer postępowania:

134/18
Termin składania ofert: 2018-08-20 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na finansowanie tego zamówienia zamierzają przeznaczyć kwotę 16 944 047,00 zł brutto i nie mogą zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-07-16 12:35:55

Data modyfikacji: 2018-08-10 14:31:55

Wersja: 1


Powiadom znajomego