Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 876  w zakresie wykonania chodnika, remoncie nawierzchni istniejących zjazdów, remoncie nawierzchni zatoki autobusowej od km 16+076,15 do km 16+710,00 w ul. 1-go Maja w miejscowości Tarczyn, powiat piaseczyński” - nr postępowania 168/18

Numer postępowania:

168/18
Termin składania ofert: 2018-08-02 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyżej wymienione postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-07-17 13:16:17

Data modyfikacji: 2018-07-17 13:21:04

Wersja: 1


Powiadom znajomego