Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 w istniejącym pasie drogowym na odcinku od km 55+125 do km 56+840 na terenie gminy Jastrząb z uwzględnieniem przebudowy zjazdów, infrastruktury związanej i niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi”- nr postępowania 165/18

Numer postępowania:

165/18
Termin składania ofert: 2018-08-10 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Budromost - Starachowice Sp. z o.o.
27-215 Wąchock
ul. Św.Rocha 31
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 8279130.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-07-20 08:44:11

Data modyfikacji: 2018-08-07 14:27:24

Wersja: 1


Powiadom znajomego