Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 „Remont drogi wojewódzkiej nr 677 od km 41+540 do km 43+540 (L=2,000 km) oraz drogi wojewódzkiej nr 627 od km 38+700 do km 39+678 (L=0,978 km) razem L=2,000+0,978 km=2,978 km” - nr postępowania 170/18

Numer postępowania:

170/18
Termin składania ofert: 2018-08-10 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
UNIBEP S.A.
17-100 Bielsk Podlaski
ul. 3 Maja 19
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 3720678.45 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-07-20 13:48:24

Data modyfikacji: 2018-07-31 10:14:16

Wersja: 1


Powiadom znajomego