Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 876 na odcinkach od km 0+000 do km 3+784 oraz od km 3+884 do km 4+350” - nr postępowania 175/18

Numer postępowania:

175/18
Termin składania ofert: 2018-08-08 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DROGOMEX Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Stefana Bryły 4
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 2338343.96 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-07-23 13:05:33

Data modyfikacji: 2018-08-02 12:16:52

Wersja: 1


Powiadom znajomego