Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 811 na odcinku od km 13+000 do km 14+230 w m. Horoszki Duże długości 1,230 km na terenie gminy Sarnaki, pow. łosicki, woj. mazowieckie” - nr postępowania 178/18

Numer postępowania:

178/18
Termin składania ofert: 2018-08-21 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 84-90
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1145681.04 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-07-26 09:57:50

Data modyfikacji: 2018-07-26 10:05:47

Wersja: 1


Powiadom znajomego