Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:

  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne)
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy dróg wojewódzkich:
  • nr 627 na odcinkach od km 38+290 do km 39+678 i od km 39+978 do km 41+861
  • nr 677 od km 41+560 do km 43+540

na terenie miasta i gminy Ostrów Mazowiecka.

                                      – nr postępowania 150/18

Numer postępowania:

150/18
Termin składania ofert: 2018-08-14 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na finansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 128 938,00 zł i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-07-27 13:46:11

Data modyfikacji: 2018-08-08 14:16:33

Wersja: 1


Powiadom znajomego