Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do 2+316 dł. 2,316 km na odcinku Blinno – gr. woj.”- nr postępowania 152/18

Numer postępowania:

152/18
Termin składania ofert: 2018-08-24 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum firm, Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
87-600 Lipno
ul. Wojska Polskiego 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 14488110.70 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-07-31 11:05:51

Data modyfikacji: 2018-08-17 14:23:21

Wersja: 1


Powiadom znajomego