Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

”Remont chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 801 w m. Samogoszcz, gmina Maciejowice, na odcinku od km 64+570 do km 65+000” - nr postępowania 176/18

Numer postępowania:

176/18
Termin składania ofert: 2018-08-17 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
SORTED Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno
Chyliczki, ul. Wschodnia 27B,
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 391140.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-07-31 13:25:18

Data modyfikacji: 2018-07-31 13:28:23

Wersja: 1


Powiadom znajomego