Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno do remontu dróg wojewódzkich w sezonie 2018/2019” – nr postępowania 153/18

Numer postępowania:

153/18
Termin składania ofert: 2018-08-14 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
TRAKT S.A.
26-065 Piekoszów
Górki Szczukowskie 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kategoriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 303096.60 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-08-03 14:28:10

Data modyfikacji: 2018-08-03 14:30:22

Wersja: 1


Powiadom znajomego